Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 30. septembra spriedums - van Heuckelom/Eiropas Policijas birojs (Eiropols)

(lieta F-43/09) 1

Civildienests - Eiropola Civildienesta noteikumi - 29. pants - Līmeņa paaugstināšana, pamatojoties uz novērtējuma ziņojumiem - Iebildums par lēmuma, kurā paredzēta pakāpju un līmeņu noteikšanas kārtība, prettiesiskumu - Eiropola direktora un valdes atbilstošās kompetences - Eiropola direktora rīcības brīvība - Robežas

Tiesvedības valoda - holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Carlo van Heuckelom ('s-Gravenhage, Nīderlande) (pārstāvji - W. J. Dammingh un N. D. Dane, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Policijas birojs (Eiropols) (pārstāvji - D. Neumann un D. El Khoury, kuriem sākotnēji palīdzēja B. Wägenbaur un R. Van der Hout, advokāti, pēc tam - B. Wägenbaur, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt 2008. gada 14. jūlija lēmumu, ar kuru prasītājam piešķirts viens līmenis pakāpes klasifikācijā, kā arī 2009. gada 19. janvāra lēmumu, ar kuru noraidīta sūdzība par pirmo lēmumu

Rezolutīvā daļa:

van Heuckelom prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 180, 01.08.2009., 63. lpp.