Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 15. juni 2010 - Lebedef-Caponi mod Kommissionen

(Sag F-45/09) 1

(Personalesag - tjenestemænd - bedømmelse - karriereudviklingsrapport - bedømmelsesåret 2007 - annullationssøgsmål - åbenbart fejlskøn - personalerepræsentanter - udtalelse fra ad hoc-gruppen )

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luxembourg) (ved avocat F. Frabetti)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved C. Berardis-Kayser og G. Berscheid, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af sagsøgerens karriereudviklingsrapport for 2007

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Lebedef-Caponi betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 153 af 4.7.2009, s. 51.