Language of document :

Žaloba podaná dne 31. října 2007 - Baniel-Kubinova a další v. Parlament

(Věc F-131/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Barbora Baniel-Kubinova (Lucemburk, Lucemburské velkovévodství) a další (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament

Návrhové žádání žalobců

zrušit rozhodnutí orgánu Evropského parlamentu oprávněného ke jmenování nepřiznat žalobci denní příspěvek uvedený v článku 10 přílohy VII služebního řádu;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobci na podporu své žaloby uvádějí porušení článku 71 služebního řádu a článku 10 přílohy VII služebního řádu.

____________