Language of document :

Beroep ingesteld op 31 oktober 2007 - Baniel-Kubinova e.a. / Parlement

(Zaak F-131/07)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Barbora Baniel-Kubinova (Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg) en anderen (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement

Conclusies

nietig te verklaren de besluiten van het tot aanstelling bevoegd gezag (TABG) van het Europees Parlement houdende weigering om verzoekers de in artikel 10 van bijlage VII bij het Statuut bedoelde dagvergoeding toe te kennen;

de verwerende partij te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Tot staving van hun beroep voeren verzoekers schending van artikel 71 van het Statuut en van artikel 10 van bijlage VII bij het Statuut aan.

____________