Language of document :

Beroep ingesteld op 30 november 2007 - Strack / Commissie

(Zaak F-132/07)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Guido Strack (Keulen, Duitsland) (vertegenwoordiger: H. Tettenborn, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 23 juli 2007 alsmede van de stilzwijgende aanvullende besluiten van 9 augustus 2007 en 11 september 2007 en het besluit van 9 november 2007, voor zover hierbij zijn afgewezen verzoekers verzoeken van 9 april 2007, 11 mei 2007 en 11 oktober 2007 om toestemming tot publicatie van documenten (in het licht van alle juridische bepalingen, in het bijzonder de artikelen 17, 17a, 19 en 24 van het Ambtenarenstatuut alsmede eventuele bepalingen inzake het auteursrecht en de gegevensbescherming) en om aangifte te doen tegen (voormalige) leden en ambtenaren van de Commissie, alsmede schadevergoeding van ten minste 10 000 EUR

Conclusies

nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 23 juli 2007 alsmede van de aanvullende stilzwijgende besluiten van 9 augustus 2007 en 11 september 2007 en het besluit van 9 november 2007, voor zover hierbij zijn afgewezen verzoekers verzoeken van 9 april 2007, 11 mei 2007 en 11 oktober 2007 om toestemming tot publicatie van documenten (in het licht van alle juridische bepalingen, in het bijzonder de artikelen 17, 17a, 19 en 24 van het Ambtenarenstatuut alsmede eventuele bepalingen inzake het auteursrecht en de gegevensbescherming) en om aangifte te doen tegen (voormalige) leden en ambtenaren van de Commissie;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling aan verzoeker van ten minste 10 000 EUR als vergoeding voor de immateriële schade en de schade aan zijn gezondheid die verzoeker door de nietig te verklaren besluiten heeft geleden;

verwijzing van de Commissie in de kosten van de procedure.

____________