Language of document :

2007 m. spalio 31 d. pareikštas ieškinys byloje Vinci prieš Europos Centrinį Banką

(Byla F-130/07)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Fiorella Vinci (Šėnekas, Vokietija), atstovaujama advokato B. Karthaus

Atsakovas: Europos Centrinis Bankas

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad 2007 m. kovo 5 d. atsakovo rašto (07) 139a H KK7bk HEAL ir 2007 m. kovo 5 d. atsakovo rašto (07) 139b H KK7bk HEAL įtraukimas į asmens bylą, 2007 m. balandžio 24 d. dr. Schön "Medical Certificate" saugojimas joje ir 2007 m. balandžio 2 d. Vokietijos klinikos atlikto atsakovės sveikatos būklės tyrimo rezultatų saugojimas medicininėje byloje yra neteisėti.

Pripažinti, kad 2007 m. rugsėjo 3 d. atsakovo sprendimas (07) 772 PSR JMC/cc APPE, kuriuo jis atsisako panaikinti pirmiau nurodytuose dokumentuose esančius asmens duomenis, yra neteisėtas.

Nustatyti, kad 2007 m. kovo 5 d. atsakovo sprendimas dėl medicininio patikrinimo atlikimo neturi teisinių pasekmių.

Priteisti iš atsakovės sumokėti 10 000 eurų ieškovei.

Priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmuoju prašymu ieškovė prašo pripažinti, kad jame nurodytų dokumentų įtraukimas į jos asmens bylą arba į atskirai tvarkomą medicininę bylą yra neteisėtas. Antruoju prašymu siekiama, kad būtų pripažinta, jog atsakovo atsisakymas panaikinti neteisėtai gautus asmens duomenis, yra neteisėtas. Pagrindžiant tvirtinama, kad Europos Centrinio banko (ECB) personalo taisyklių 5.13.4 punktas neleidžia rinkti ir saugoti medicininių duomenų, kurių negalima tvarkyti kaip 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau - Reglamentas Nr. 45/2001) 10 straipsnyje nurodytų asmens duomenų kategorijų, ir priešingai Reglamento Nr. 45/2001 10 straipsnio 2 dalies b punktui nenumato tikslo, dėl kurio reikia tvarkyti duomenis.

Trečiuoju prašymu prašoma panaikinti 2007 m. kovo 5 d. Komisijos sprendimą, kuriuo buvo nurodyta atlikti ieškovės medicininį patikrinimą. Ieškovė mano, kad sprendimą reikia panaikinti dėl piktnaudžiavimo diskrecija vertinti ir pagrindinių procedūrinių nuostatų pagal Personalo taisyklių 5.13.4 punktą nesilaikymo. Pastarajame numatyta, kad tik ECB dirbantis "Medical Adviser", o ne tiesioginis atsakovės viršininkas turi įgaliojimus paskirti papildomas medicinines priemones, pavyzdžiui, patikrinimus.

Be to, reikalaujama atlyginti moralinę žalą, kurią ieškovė patyrė dėl to, kad be pakankamo teisinio pagrindo jai turėjo būti atliktas pilnas medicininis patikrinimas.

____________