Language of document :

Tožba, vložena 31. oktobra 2007 - Vinci proti Evropski centralni banki

(Zadeva F-130/07)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Fiorella Vinci (Schöneck, Nemčija) (Zastopnik: B. Karthaus, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska centralna banka

Predlogi tožeče stranke

Ugotovi naj se, da so vložitev dopisa tožene stranke z dne 05.03.2007 (07) 139a H KK7bk HEAL in dopisa z dne 05.03.2007 (07) 139b H KK/bk HEAL ter shranitev zdravniškega potrdila dr. Schöna z dne 24.04.2007 v osebni spis ter vpis izvidov preiskav Deutschen Klinik für Diagnostik glede zdravstvenega stanja tožeče stranke z dne 02.04.2007 v zdravstveno kartoteko, nezakoniti;

ugotovi naj se, da odločitev tožene stranke z dne 03.09.2007 (07) 772 PSR JMC/cc APPE, s katero je zavrnila izbris osebnih podatkov, vsebovanih v dokumentih, navedenih pod št. 1, ni zakonita;

ugotovi naj se, da je odredba tožene stranke z dne 05.03.2007, da se je treba podvreči zdravniškemu pregledu, pravno nična;

toženi stranki naj se dosodi, da tožeči stranki plača 10.000,00 eurov;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v prvem tožbenem razlogu predlaga, naj se ugotovi, da vložitev navedenih dokumentov v njen osebni spis oziroma v ločeno vodeno zdravstveno kartoteko, ni zakonit. Drugi tožbeni razlog se nanaša na ugotovitev, da zavrnitev tožene stranke, da nezakonito pridobljene osebne podatke izbriše, ni zakonita. V utemeljitev tega razloga trdi, da člen 5.13.4 kadrovskih predpisov Evropske centralne banke (ECB) nasprotuje pridobivanju zdravstvenih podatkov ter njihovemu shranjevanju, ker prvič, ne daje pooblastila za obdelavo kategorij osebnih podatkov, navedenih v členu 10 Uredbe št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18.12.2002 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: Uredba št. 45/2001) in ker drugič, v nasprotju s členom 10(2b) Uredbe št. 45/2001 ne predvideva nobenega cilja, na podlagi katerega bi bila obdelava potrebna.

V tretjem tožbenem razlogu predlaga razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 05.03.2007, na podlagi katere se je zahtevalo, da se mora tožeča stranka podvreči zdravstvenemu pregledu. Tožeča stranka ničnost utemeljuje na ugovoru napake pri presoji ter na kršitvi bistvenih postopkovnih pravil, ki izhajajo iz člena 5.13.4. kadrovskih predpisov. V tem je določeno, da je zgolj uradni zdravnik, ki deluje v okviru ECB, pristojen odrediti dodatne zdravstvene ukrepe, kot so na primer pregledi, ne pa neposredno nadrejeni od tožeče stranke.

Poleg tega je predlagala nadomestilo za nematerialno škodo, ki naj bi ji tako nastala, s tem da se je morala podvreči celovitemu zdravstvenemu pregledu, ne da bi bila zato podana zadostna pravna podlaga.

____________