Language of document :

2007. december 13-án benyújtott kereset - Adjemian és társai kontra Bizottság

(F-134/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Vahan Adjemian (Angera, Olaszország) (képviselő: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

A Bizottság azon határozatainak megsemmisítése, amelyekben egyrészt sem határozott, sem határozatlan időre nem hosszabbította meg a felpereseknek - mint szerződéses alkalmazottaknak - az alkalmazását, másrészt meghatározta a foglalkoztatási feltételeket. A keresetük alátámasztására a felperesek hivatkoznak a munkaviszony stabilitása elvének megsértésére, és különösen az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételei 88. cikkének jogellenességére, mivel az korlátozza a szerződéses alkalmazottak szerződéseinek időtartamát.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Bizottság egymást követően meghozott határozatait - többek között a 2004. április 28-i határozatot - a Bizottság szervezeti egységeinél a nem határozatlan időtartamú alkalmazottak igénybevételének maximális időtartamáról;

a Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg, hogy az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételeinek 88. cikke jogellenes, mivel az korlátozza a szerződéses alkalmazottak szerződéseinek időtartamát;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Bizottságnak a R/263/07., R/492/07. és R/390/07. számú panaszok elutasításáról szóló, 2007. augusztus 23-i és október 31-i határozatait, amely panaszok a csak határozott idejű szerződések megkötését, vagy a felperesek - mint szerződéses alkalmazottak - alkalmazásának meghosszabbítását csak határozott időre lehetővé tevő bizottsági határozatok ellen irányulnak;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Bizottság 2005. szeptember 5-i határozatát, amelyben a Bizottság elutasítja a felpereseknek a szerződéses alkalmazotti szerződéseik határozatlan időtartamra történő meghosszabbítására vonatkozó 2007. május 31-i és július 20-i kérelmeit;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg Bizottságnak a felperesek foglalkoztatási feltételeinek meghatározásáról szóló határozatait, mivel azok a felperesek alkalmazását, vagy a felperesek alkalmazásának meghosszabbítását határozott időre korlátozzák;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

____________