Language of document :

Acțiune introdusă la 3 decembrie 2007 - Adjemian și alții/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-134/07)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Vahan Adjemian (Angera, Italia) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și E. Marchal, avocați)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziilor Comisiei prin care, pe de o parte, se refuză reînnoirea contractelor de muncă ale reclamanților, în calitate de agenți contractuali, pentru o perioadă determinată sau nedeterminată și, pe de altă parte, se stabilesc condiții de muncă. În susținerea acțiunii, reclamanții invocă încălcarea principiului stabilității raporturilor de muncă și în special nelegalitatea articolului 88 din RAA în măsura în care limitează durata contractelor de muncă ale agenților contractuali

Concluziile reclamantului

Anularea deciziilor succesive ale Comisiei și în special a celei din 28 aprilie 2004 privind durata maximă pentru care se recurge la personal nepermanent în serviciile sale;

declararea ca nelegal a articolului 88 din RAA în măsura în care limitează durata contractelor de muncă ale agenților contractuali;

anularea deciziilor Comisiei din 23 august și din 31 octombrie 2007 de respingere a reclamațiilor R/263/07, R/492/07 și R/390/07 formulate împotriva deciziilor Comisiei de a încheia un contract de muncă sau de a nu reînnoi contractele de muncă ale reclamanților în calitate de agenți contractuali decât pentru o durată determinată;

anularea deciziei Comisiei din 5 septembrie 2007 de respingere a cererilor reclamanților din 31 mai și din 20 iulie 2007 având ca obiect prelungirea pe durată nedeterminată a contractelor de agenți contractuali ale acestora;

anularea deciziilor Comisiei de stabilire a condițiilor de muncă ale reclamanților, în măsura în care contractele acestora sau prelungirea acestor contracte sunt limitate la o durată determinată;

obligarea Comisia Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________