Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 2.12.2008 - Baniel-Kubinova v. Euroopan parlamentti

(Asia F-131/07)1

(Henkilöstö - Väliaikaiset sekä ylimääräiset toimihenkilöt, jotka on nimitetty koeajalla oleviksi virkamiehiksi - Henkilöstösääntöjen liitteessä VII oleva 10 artikla - Oikeus päivärahaan sen jälkeen, kun osa asettautumiskorvauksesta on maksettu)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Barbora Baniel-Kubinova (Alzingen, Luxemburg) ja 13 muuta Euroopan parlamentin virkamiestä (edustajat: asianajajat S. Orlandi, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: R. Ignătescu ja S. Seyr)

Oikeudenkäynnin kohde

Parlamentin nimittävän viranomaisen tekemien useiden sellaisten päätösten kumoaminen, joilla evättiin henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevassa 10 artiklassa tarkoitetun päivärahan myöntäminen kantajille

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 183, 19.7.2008, s. 32.