Language of document :

2008 m. gruodžio 2 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Baniel-Kubinova prieš Europos Parlamentą

(Byla F-131/07)1

(Viešoji tarnyba - Laikinai priimti tarnautojai ir pagalbiniai darbuotojai, paskirti pareigūnais bandomajam laikotarpiui - Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 10 straipsnis - Teisė į dienpinigius gavus dalį įsikūrimo pašalpos)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Barbora Baniel-Kubinova (Alzingen, Liuksemburgas) ir trylika kitų Europos Parlamento tarnautojų, atstovaujama advokatų S. Orlandi, J.-N. Louis ir E. Marchal

Atsakovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas R. Ignătescu ir S. Seyr

Bylos dalykas

Parlamento paskyrimų tarnybos sprendimų neskirti ieškovams Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 10 straipsnyje numatytų dienpinigių panaikinimas

Sprendimo rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 183, 2008 7 19, p. 32.