Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 2. decembra 2008 - Baniel-Kubinova proti Evropskemu parlamentu

(Zadeva F-131/07)1

(Javni uslužbenci - Začasni uslužbenci in pomožni uslužbenci, imenovani za uradnike pripravnike - Člen 10 Priloge VII h Kadrovskim predpisom - Pravica do dnevnega nadomestila po prejetju dela nadomestila za nastanitev)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Barbora Baniel-Kubinova (Alzingen, Luksemburg) in trinajst drugih uradnikov Evropskega parlamenta (zastopniki: S. Orlandi, J.-N. Louis in E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopnika: R. Ignătescu in S. Seyr, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti več odločb OPI Evropskega parlamenta o tem, da se tožečim strankam ne dodeli dnevnega nadomestila iz člena 10 Priloge VII h Kadrovskim predpisom za uradnike.

Izrek sodbe

Tožba se zavrne.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 183, 19.7.2008, str. 32.