Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 20. januar 2011 - Strack mod Kommissionen

(Sag F-132/07) 1

(Personalesag - tjenestemænd - vedtægtens artikel 17, 17a og 19 - ansøgning om tilladelse til at offentliggøre nogle dokumenter - ansøgning om tilladelse til at udgive en tekst - ansøgning om tilladelse til at benytte nogle oplysninger for nationale retsinstanser - formaliteten)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Guido Strack (Köln, Tyskland) (ved H. Tettenborn)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og B. Eggers, som befuldmægtigede, bistået af advokat B. Wägenbaur)

Sagens genstand

Personalesag - påstand om annullation af flere kommissionsafgørelser om afslag på sagsøgerens ansøgning om tilladelse til dels offentliggørelse af visse dokumenter, dels indgivelse af en klage over (tidligere) kommissionsmedlemmer og tjenestemænd i Kommissionen - erstatningspåstand

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Guido Strack betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 107 af 26.4.2008, s. 44.