Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 20. jaanuari 2011. aasta otsus - Strack versus komisjon

(kohtuasi F-132/07)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Personalieeskirjade artiklid 17, 17a ja 19 - Loataotlus dokumentide avaldamiseks - Loataotlus teksti avaldamiseks - Loataotlus siseriiklikes kohtuorganites järelduste kasutamiseks - Vastuvõetavus)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Guido Strack (Köln, Saksamaa) (esindaja: H. Tettenborn)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja B. Eggers, keda abistas advokaat B. Wägenbaur)

Ese

Avalik teenistus - Nõue tühistada mitu komisjoni otsust, milles lükati tagasi hageja tehtud loataotlus ühelt poolt teatavate dokumentide avaldamiseks ja teiselt poolt (endiste) volinike ja komisjoni ametnike suhtes kaebuste esitamiseks - Kahju hüvitamise nõue.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja Guido Strackilt.

____________

1 - ELT C 107, 26.4.2008, lk 44.