Language of document : ECLI:EU:F:2009:118

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) NUTARTIS

2009 m. rugsėjo 17 d.

Byla F‑132/07

Guido Strack

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Atskirieji procesiniai klausimai – Prieštaravimas dėl priimtinumo – Bylos nagrinėjimas nedalyvaujant šaliai“

Dalykas: Nagrinėjant pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius 2007 m. spalio 22 d. pateiktą G. Strack ieškinį Komisija, remdamasi Procedūros reglamento 78 straipsniu, atskiruoju dokumentu pateikė prieštaravimą dėl minėto ieškinio priimtinumo.

Sprendimas: Priimti Komisijos prašymą pripažinti ieškinį nepriimtinu. Atmesti ieškovo prašymą priimti sprendimą už akių. Dėl prašymo pripažinti ieškinį nepriimtinu spręsti bylą nagrinėjant iš esmės. Atidėti bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą.

Santrauka

Procesas – Procesinių dokumentų priimtinumas – Prieštaravimo dėl priimtinumo pateikimas pratęsus terminą atsiliepimui į ieškinį pateikti – Priimtinumas

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 39 ir 78 straipsniai)

Jeigu Tarnautojų teismas patenkino atsakovo prašymą pratęsti terminą atsiliepimui į ieškinį pateikti, aplinkybė, kad ši šalis nusprendžia nesibaigus pratęstam terminui pateikti prieštaravimą dėl nepriimtinumo pagal Tarnautojų teismo procedūros reglamento 78 straipsnį, o ne atsiliepimą į ieškinį, kuriame būtų pateikta išsami bylos analizė, nepaneigia to, kad jo prašymas pratęsti terminą atitinka taikomas minėto Procedūros reglamento nuostatas ir neleidžia daryti išvados, kad šis prašymas yra neteisėtas.

Iš tikrųjų pratęsdamas terminą atsiliepimui į ieškinį pateikti dar nepasibaigus minėto Procedūros reglamento 78 straipsnyje numatytam terminui prieštaravimui dėl priimtinumo pateikti, Tarnautojų teismas netiesiogiai pripažino, kad per pratęstą terminą atsakovas gali atskiru dokumentu pateikti prieštaravimą dėl priimtinumo arba atsiliepimą į ieškinį. Šiuo atžvilgiu reikia pažymėti, kad nors nėra nė vienos nuostatos, kurioje būtų aiškiai numatyta galimybė pratęsti minėtame 78 straipsnyje nustatytą terminą, remiantis tuo negalima daryti išvados, kad šalis negali atskiru dokumentu pateikti prieštaravimo dėl priimtinumo prieš pasibaigiant pratęstam terminui, jeigu jis buvo pratęstas iki 78 straipsnyje nustatyto termino pabaigos,.

(žr. 10 ir 12 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2002 m. liepos 10 d. Nutarties Comitato organizzatore del convegno internacionale prieš Komisiją, T‑387/00, Rink. p. II‑3031, 35 punktas.