Language of document : ECLI:EU:F:2009:118

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera a doua)

17 septembrie 2009

Cauza F‑132/07

Guido Strack

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică – Incidente de procedură – Excepție de inadmisibilitate – Procedură de judecare în lipsă”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care Comisia, printr‑un înscris separat, în cadrul unei acțiuni introduse de domnul Strack la 22 octombrie 2007, ridică o excepție de inadmisibilitate împotriva acțiunii menționate, în temeiul articolului 78 din Regulamentul de procedură

Decizia: Cererea Comisiei având ca obiect pronunțarea asupra inadmisibilității acțiunii este admisibilă. Respinge cererea reclamantului de judecare în lipsă. Unește cu fondul cererea Comisiei de pronunțare asupra inadmisibilității acțiunii. Cererea privind cheltuielile de judecată se soluționează odată cu fondul.

Sumarul hotărârii

Procedură – Admisibilitatea actelor de procedură – Ridicarea unei excepții de inadmisibilitate după obținerea unei prelungiri a termenului de depunere a memoriului în apărare – Admisibilitate

(Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 39 și 78)

În cazul în care Tribunalul Funcției Publice a admis cererea unui pârât de a prelungi termenul de depunere a memoriului în apărare, faptul că acest pârât ridică, înainte de expirarea termenului prelungit, o excepție de inadmisibilitate în temeiul articolului 78 din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, în loc de a prezenta un memoriu în apărare ce conține o analiză de fond a cauzei, nu este de natură să ridice o îndoială cu privire la conformitatea cererii sale de prelungire cu dispozițiile relevante din regulamentul de procedură menționat și nici să permită constatarea caracterului abuziv al acestei cereri.

Astfel, acordând prelungirea termenului de depunere a memoriului în apărare înainte de expirarea termenului prevăzut la articolul 78 din regulamentul de procedură menționat pentru a ridica o excepție de inadmisibilitate, Tribunalul Funcției Publice a acceptat implicit că, în termenul prelungit acordat, pârâtul poate să ridice o excepție de inadmisibilitate printr‑un înscris separat sau printr‑un memoriu în apărare. În această privință, deși este adevărat că nicio dispoziție explicită nu prevede posibilitatea prelungirii termenului prevăzut la articolul 78 menționat mai sus, din acest fapt nu se poate deduce că, întrucât prelungirea a intervenit înainte de expirarea termenului menționat, o parte nu ar putea ridica înainte de expirarea termenului menționat o excepție de inadmisibilitate printr‑un înscris separat.

(a se vedea punctele 10 și 12)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 10 iulie 2002, Comitato organizzatore del convegno internazionale/Comisia, T‑387/00, Rec., p. II‑3031, punctul 35