Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. ožujka 2021. uputio tribunal du travail de Liège (Belgija)– EV / Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

(predmet C-134/21)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal du travail de Liège

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: EV

Tuženik: Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

Rješenjem od 26. ožujka 2021., Sud (peto vijeće) rješava:

Članak 27. Uredbe (EU) br. 604/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva treba tumačiti na način da mu se ne protivi to da, u odnosu na podnositelja zahtjeva koji je podnio pravni lijek protiv odluke o transferu u drugu državu članicu u smislu članka 26. stavka 1. te uredbe, država članica donese pripremne mjere za taj transfer, poput dodjele mjesta u posebnom prihvatnom objektu unutar kojeg smještene osobe imaju pravo na pomoć radi pripreme svojeg transfera.

____________