Language of document :

Žaloba podaná dne 18. března 2022 – General Wire Spring v. EUIPO (GENERAL PIPE CLEANERS)

(Věc T-151/22)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: General Wire Spring Co. (McKees Rocks, Pensylvánie, Spojené státy) (zástupkyně: E. Carrillo, advokátka)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Sporná ochranná známka: Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie ve vztahu ke slovní ochranné známce GENERAL PIPE CLEANERS – Přihláška č. 1 577 530

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 11 ledna 2022, ve věci R 1452/2021-5

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

této žalobě vyhověl;

zrušil napadené rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO v rozsahu, v němž zamítl odvolání, které k němu podala žalobkyně, a částečně nezrušil rozhodnutí EUIPO týkající se zamítnutí zápisu ochranné známky EU (IR) č. 1 577 530 GENERAL PIPE CLEANERS pro namítané výrobky zařazené do tříd 7 a 9.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001;

porušení článku 7 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001.

____________