Language of document :

Prasība, kas celta 2022. gada 18. martā – General Wire Spring/EUIPO (“GENERAL PIPE CLEANERS”)

(Lieta T-151/22)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: General Wire Spring Co. (McKees Rocks, Pensilvānija, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāve: E. Carrillo, advokāte)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Informācija par procesu EUIPO

Attiecīgā strīdus preču zīme: vārdiskas preču zīmes “GENERAL PIPE CLEANERS” starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību – reģistrācijas pieteikums Nr. 1 577 530

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas piektās padomes 2022. gada 11. janvāra lēmums lietā R 1452/2021-5

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

apmierināt šo prasību;

atcelt apstrīdēto EUIPO Apelācijas piektās padomes lēmumu tiktāl, ciktāl ar to ir noraidīta prasītājas iesniegtā apelācijas sūdzība un nav daļēji atcelts EUIPO lēmums attiecībā uz atteikumu reģistrēt Eiropas Savienības preču zīmi (starptautiska reģistrācija) – reģistrācijas pieteikums Nr. 1 577 530 – “GENERAL PIPE CLEANERS” attiecībā uz apstrīdētajām precēm, kas ietilpst 7. un 9. klasē.

Izvirzītie pamati:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta c) apakšpunkta pārkāpums;

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.

____________