Language of document :

Beroep ingesteld op 18 maart 2022 – General Wire Spring/EUIPO (GENERAL PIPE CLEANERS)

(Zaak T-151/22)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: General Wire Spring Co. (McKees Rocks, Pennsylvania, Verenigde Staten) (vertegenwoordiger: E. Carrillo, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Betrokken merk: internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie van het woordmerk GENERAL PIPE CLEANERS – inschrijvingsaanvraag nr. 1 577 530

Bestreden beslissing: beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 11 januari 2022 in zaak R 1452/2021-5

Conclusies

het onderhavige beroep toewijzen;

de bestreden beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO vernietigen voor zover daarbij het door verzoekster bij die kamer ingestelde beroep is verworpen en de beslissing van het EUIPO inzake de weigering van inschrijving van EUTM (IR)-aanvraag nr. 1 577 530 GENERAL PIPE CLEANERS voor de litigieuze waren van de klassen 7 en 9 niet gedeeltelijk is nietig verklaard.

Aangevoerde middelen

schending van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad;

schending van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad.

____________