Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 23.11.2022 – General Wire Spring v. EUIPO (GENERAL PIPE CLEANERS)

(Asia T-151/22)1

(EU-tavaramerkki – Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti – Sanamerkki GENERAL PIPE CLEANERS – Ehdoton hylkäysperuste – Kuvailevuus – Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohta)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: General Wire Spring Co. (McKees Rocks, Pennsylvania, Yhdysvallat) (edustaja: asianajaja E. Carrillo)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamies: R. Raponi)

Oikeudenkäynnin kohde

Kantaja vaatii SEUT 263 artiklaan perustuvalla kanteellaan kumoamaan Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) viidennen valituslautakunnan 11.1.2022 tekemän päätöksen (asia R 1452/2021-5).

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

General Wire Spring Co. velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1     EUVL C 198, 16.5.2022.