Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. veljače 2021. uputio Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) – Get Fresh Cosmetics Limited/Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

(predmet C-122/21)

Jezik postupka: litavski

Sud koji je uputio zahtjev

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Get Fresh Cosmetics Limited

Tuženik: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Prethodna pitanja

Treba li članak 1. stavak 2. Direktive Vijeća 87/357/EEZ1 od 25. lipnja 1987. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na proizvode koji, zbog toga što nisu onakvi kakvim se prikazuju, ugrožavaju zdravlje ili sigurnost potrošača, tumačiti na način da se njime proizvodi navedeni u stavku 1. tog članka definiraju kao oni koji su, iako nisu hrana, po obliku, mirisu, boji, izgledu, pakiranju, označavanju, volumenu ili veličini takvi da je vjerojatno da će ih potrošači, osobito djeca, zamijeniti za hranu i kao rezultat toga staviti ih u usta, ili će ih sisati ili progutati, što može biti opasno jer je na temelju objektivnih i potkrijepljenih podataka dokazano da može uzrokovati, primjerice, davljenje, trovanje odnosno perforaciju ili opstrukciju probavnog trakta.

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje, treba li teret dokazivanja biti na nadležnom nadzornom tijelu države članice?

____________

1 SL 1987 L 192, str. 49. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 61., str. 22.)