Language of document :

Recurs introdus la 26 februarie 2021 de Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia) din 16 decembrie 2020 în cauza T-541/18, Changmao Biochemical Engineering/Comisia

(Cauza C-123/21 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (reprezentanți: K. Adamantopoulos, dikigoros, P. Billiet, advocaat)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană, Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA și Caviro Distillerie Srl

Concluziile

anularea Hotărârii Tribunalului din 16 decembrie 2020 în cauza T-541/18;

admiterea concluziilor prezentate de recurentă în cadrul acțiunii sale în fața Tribunalului și anularea regulamentului atacat1 în măsura în care o privește pe recurentă sau, cu titlu subsidiar, anularea în totalitate, în conformitate cu articolul 61 din Statutul Curții și

obligarea intimatei și a intervenientelor la plata cheltuielilor de judecată efectuate de recurentă în cadrul prezentului recurs și al procedurii în fața Tribunalului în cauza T-541/18 sau

cu titlu subsidiar, trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului pentru ca acesta să se pronunțe asupra unuia sau asupra ansamblului motivelor invocate de recurentă, după cum s-ar justifica în funcție de stadiul procedurii și

soluționarea odată cu fondul a cererii privind cheltuielile de judecată.

Motivele și principalele argumente

Primul motiv de recurs: punctele 64, 65 și 74 din hotărârea atacată sunt afectate de o eroare de drept întrucât Tribunalul a considerat că legalitatea actelor Uniunii adoptate în conformitate cu articolul 2 alineatul (7) din regulamentul de bază2 nu poate fi controlată în raport cu Protocolul de aderare a Republicii Populare Chineze la OMC (denumit în continuare „protocolul de aderare”). Cu titlu subsidiar, hotărârea atacată este afectată de o eroare de drept din cauza nerecunoașterii faptului că articolul 2 alineatul (7) din regulamentul de bază constituie o excepție de la articolul 2 alineatele (1)-(6) din regulamentul menționat care nu se poate aplica în mod specific importurilor din China în Uniune decât în temeiul dispozițiilor articolului 15 litera (a) punctul (ii) și litera (d) din protocolul de aderare și numai atât timp cât aceste dispoziții sunt în vigoare. Utilizarea de către Comisie a Argentinei drept țară analogă era eronată în cazul recurentei, atât în temeiul dreptului Uniunii, cât și în cel al dreptului OMC. Această abordare a condus la constatarea de către Comisie a unei marje antidumping foarte ridicate pentru recurentă, în timp ce nu ar fi existat niciuna în cazul în care Comisia ar fi aplicat în schimb recurentei dispozițiile articolului 2 alineatele (1) (6) din regulamentul de bază.

Al doilea motiv de recurs: concluziile Tribunalului de la punctele 103, 106, 109 à 112, 114, 116, 117, 120 și 121 din hotărârea atacată sunt afectate de o eroare vădită în aplicarea dreptului întrucât s-a constatat că Comisia nu a încălcat articolul 3 alineatele (1), (2) și (5), nici articolul 11 alineatele (2) și (9) din regulamentul de bază și obligația sa de diligență și de bună administrare atunci când a omis să ia în considerare, în aprecierea sa cu privire la starea industriei acidului tartric din Uniune, rezultatele și activitățile comerciale ale Distilerie Mazzari, producătorul de acid tartric cel mai important, rentabil și prosper din Uniune, precum și faptul că rezultatele anumitor producători de acid tartric din Uniune au fost afectate în mod negativ de decizii eronate în materie de investiții.

Al treilea motiv de recurs: concluziile Tribunalului de la punctele 138, 139, 145-147, 150 și 152 din hotărârea atacată sunt afectate de erori vădite în aplicarea dreptului întrucât s a constatat că Comisia nu a încălcat articolul 3 alineatele (1), (2) și (5), nici articolul 11 alineatele (2) și (9) din regulamentul de bază și obligația sa de diligență și de bună administrare atunci când a refuzat să ia în considerare activitățile Hangzou Bioking, cel mai important exportator chinez de acid tartric în Uniune, precum și impactul schimbărilor climatice și al diferențelor dintre utilizările finale ale acidului tartric produs în mod natural și ale acidului tartric produs în mod sintetic în aprecierea sa a riscului de recurență a prejudiciului.

Al patrulea motiv de recurs: Tribunalul a săvârșit o eroare de drept la punctele 171 și 173-177 din hotărârea atacată atunci când a concluzionat că Comisia a oferit să divulge în timp util recurentei din prezenta cauză ansamblul faptelor și considerațiilor esențiale. În cazul în care Comisia și-ar fi respectat obligațiile în temeiul articolului 3 alineatul (2), al articolului 11 alineatul (2), al articolului 6 alineatul (7), al articolului 19 alineatele (2) și (4) și al articolului 20 alineatele (2) și (4) din regulamentul de bază, precum și al articolului 6 alineatele (4) și (2) din Acordul antidumping al OMC, recurenta ar fi prezentat Comisiei comentarii pertinente, iar concluziile care au fost deduse privind vulnerabilitatea Uniunii și riscul de recurență a prejudiciului ar fi fost diferite și în favoarea recurentei.

În plus, recurenta susține, cu tot respectul cuvenit, că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept atunci când a examinat, în temeiul articolului 296 TFUE, criticile sale referitoare la 1) lipsa temeiului juridic pentru aplicarea articolului 2 alineatul (7) din regulamentul de bază prin regulamentul atacat, la punctul 187 din hotărârea atacată; 2) starea industriei acidului tartric a Uniunii, la punctul 188 din hotărârea atacată, și 3) riscul de recurență a prejudiciului și relevanța rezultatelor obținute de Hangezhou Bioking, la punctul 189 din hotărârea atacată. Aceste critici ar fi trebuit să fie examinate în cadrul primului și, respectiv, al celui de al patrulea motiv prezentate în cererea introductivă în fața Tribunalului.

____________

1 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/921 al Comisiei din 28 iunie 2018 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de acid tartric originar din Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului (JO 2018, L 164, p. 14).

2 Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (JO 2016, L 176, p. 21).