Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. siječnja 2021. uputio Amtsgericht Hamburg (Njemačka) – flightright GmbH/Ryanair DAC, ranije Ryanair Ltd

(predmet C-37/21)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Amtsgericht Hamburg

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: flightright GmbH

Tuženik: Ryanair DAC, ranije Ryanair Ltd

Prethodna pitanja

1.    Je li odgođeno odobrenje za uzlijetanje odukom tijela za upravljanje zračnim prometom već per se izvanredna okolnost u smislu članka 5. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 261/20041 , ili na to pitanje treba odgovoriti niječno jer odgađanja odobrenja za uzlijetanje odukom tijela za upravljanje zračnim prometom, takozvana odgađanja slotova, nisu događaj koji je u zračnom prijevozu „izvan redovnog”, nego događaj koji spada u uobičajeno i redovno odvijanje zračnog prometa i redovne uvjete jer je riječ o događaju svojstvenom uobičajenom obavljanju djelatnosti zračnih prijevoznika?

2.    Je li u slučaju takozvanih odgađanja slotova odukom tijela za upravljanje zračnim prometom u međunarodnom zračnom prometu, kao što je već poznato, riječ o okolnostima koje nisu u smislu sudske prakse Suda izvan redovnog to jest o redovnim, uobičajenim, očekivanim popratnim pojavama zračnog prometa ili se o tome u sporu mora izvesti dokaz vještačenjem te bi se to smatralo dokazanim samo ako do odgađanja slotova u međunarodnom zračnom prometu dolazi krajnje rijetko, a ne redovito?

3.    Treba li odgađanja slotova odukom tijela za upravljanje zračnim prometom smatrati izvanrednom okolnošću u smislu članka 5. stavka 3. Uredbe 261/2004 samo ako se ta odgađanja sama po sebi temelje na okolnosti koja se u smislu članka 5. stavka 3. može kvalificirati izvanrednom, dakle, na primjer na nesretnom događaju ili terorističkoj prijetnji, ali ne na vremenskim uvjetima uobičajenim za promet u vrijeme i na mjestu događaja koji privremeno utječu na zračni promet?

4.    Predstavlja li nepovoljno vrijeme kao temelj za odgađanje slota izvanrednu okolnost u smislu članka 5. stavka 3. Uredbe 261/2004 osobito i samo u slučaju da je nepovoljno vrijeme samo po sebi izvanredna okolnost, ako je, dakle, nepovoljno vrijeme na dotičnom mjestu u dotično vrijeme „izvan redovnog” i ne spada u „uobičajene i očekivane vremenske uvjete” na dotičnom mjestu u dotično vrijeme, nego se „od toga izdvaja”?

5.    Jesu li vremenski uvjeti koji na određenom mjestu u određeno vrijeme nisu izvan redovnog i na određenom se mjestu u određeno vrijeme ne izdvajaju od uobičajenih očekivanih vremenskih uvjeta, događaji koji su svojstveni uobičajenom obavljanju djelatnosti zračnih prijevoznika i uobičajenim redovnim uvjetima zračnog prijevoza u smislu tumačenja članka 5. stavka 3. Uredbe br. 261/2004 od strane Suda EU-a?

____________

1     Uredba (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91 (SL 2004., L 46, str. 1.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7. svezak 26., str. 21. i ispravak SL 2019., L 119, str. 202.)