Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Liettua) on esittänyt 26.2.2021 – Get Fresh Cosmetics Limited v. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

(asia C-122/21)

Oikeudenkäyntikieli: liettua

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Get Fresh Cosmetics Limited

Vastapuoli: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko sellaisia tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, jotka näyttäessään muulta kuin ovat vaarantavat kuluttajien terveyttä tai turvallisuutta, 25.6.1987 annetun neuvoston direktiivin 87/357/ETY1 1 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että siinä määritellään kyseisen artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tuotteet, jotka eivät ole elintarvikkeita mutta joiden muoto, tuoksu, väri, ulkonäkö, pakkaus, päällysmerkinnät, tilavuus tai koko helposti erehdyttää kuluttajat, varsinkin lapset, pitämään niitä elintarvikkeina ja sen vuoksi panemaan suuhunsa, imeskelemään taikka nielemään tai vetämään henkensä niitä, mikä saattaa olla vaarallista, koska objektiivisten ja perusteltujen tietojen mukaan tämä voi aiheuttaa esimerkiksi tukehtumisen tai myrkytyksen taikka ruoansulatuskanavan puhkeamisen tai tukkeutumisen?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko jäsenvaltion toimivaltaisella valvontaviranomaisella todistustaakka tältä osin?

____________

1 EYVL 1987, L 192, s. 49.