Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesarbeitsgericht (Nemčija) 26. februarja 2021 – LB/TO

(Zadeva C-120/21)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesarbeitsgericht

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožena stranka, nasprotna stranka v pritožbenem postopku in revident: LB

Tožeča stranka, pritožnica in nasprotna stranka v revizijskem postopku: TO

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali člen 7 Direktive 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa1 in člen 31(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah nasprotujeta uporabi nacionalne ureditve, kot je ta iz člena 194(1) v povezavi s členom 195 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, civilni zakonik; v nadaljevanju: BGB), v skladu s katero je za uveljavljanje pravice do plačanega letnega dopusta določen splošni zastaralni rok treh let, ki prične pod pogoji iz člena 199(1) BGB teči konec leta, v katerem je pravica do letnega dopusta nastala, če delodajalec delavcu ni dejansko omogočil uveljavitve njegove pravice do letnega dopusta s tem, da bi ga k temu ustrezno pozval in ga o tem ustrezno obvestil?

____________

1 UL 2003, L 299, str. 9.