Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Commissione tributaria provinciale di Roma (Italien) den 24. juni 2013 – Cristiano Blanco mod Agenzia delle Entrate

(Sag C-344/13)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Commissione tributaria provinciale di Roma

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Cristiano Blanco

Sagsøgt: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

Præjudicielt spørgsmål

Er angivelsespligten for og beskatningen af gevinster, som personer med bopæl i Italien har vundet i spillehaller i medlemsstater i Den Europæiske Union, hvilket foreskrives i artikel 67, litra d), i dekret fra republikkens præsident nr. 917 af 22. december 1986 (TUIR), i strid med EF-traktatens artikel 49, eller skal ordningen opfattes som begrundet i hensynet til den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller den offentlige sundhed, således som omhandlet i EF-traktatens artikel 46?