Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Commissione tributaria provinciale di Roma (Italia) on esittänyt 24.6.2013 – Cristiano Blanco v. Agenzia delle Entrate

(Asia C-344/13)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Commissione tributaria provinciale di Roma

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Cristiano Blanco

Vastapuoli: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

Ennakkoratkaisukysymys

Onko Italiassa asuvien henkilöiden Euroopan unionin jäsenvaltioissa pelikasinoilla saamia voittoja koskevan ilmoitusvelvollisuuden ja verovelvollisuuden vahvistaminen 22.12.1986 annetun tasavallan presidentin asetuksen nro 917 (TUIR) 67 §:n 1 momentin d kohdassa tarkoitetulla tavalla ristiriidassa EY 49 artiklan kanssa vai onko sen katsottava olevan perusteltavissa EY 46 artiklassa tarkoitetuista yleiseen järjestykseen, yleiseen turvallisuuteen tai kansanterveyteen liittyvistä syistä?