Language of document :

A Commissione tributaria provinciale di Roma (Olaszország) által 2013. június 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Cristiano Blanco kontra Agenzia delle Entrate

(C-344/13. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Commissione tributaria provinciale di Roma

Az alapeljárás felei

Felperes: Cristiano Blanco

Alperes: Agenzia delle Entrate – Direzone Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ellentétesek–e az EK-Szerződés 49. cikkével az Olaszországban lakóhellyel rendelkező személyek által az Európai Unió valamely tagállamában található játékkaszinóban megszerzett nyereményre vonatkozóan előírt adóbevallási és adófizetési kötelezettségek, ahogyan azokat az 1986. december 22-i 917. sz. köztársasági elnöki rendelet (TUIR) 67. cikkének d) pontja szabályozza, vagy azokat az EK-Szerződés 46. cikke alapján közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okok igazolják?