Language of document :

Presuda Suda (treće vijeće) od 22. listopada 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Commissione tributaria provinciale di Roma - Italija) – Cristiano Blanco (C-344/13), Pier Paolo Fabretti (C-367/13) protiv Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

(Spojeni predmeti C-344/13 i C-367/13)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Slobodno pružanje usluga – Ograničenja – Porezno zakonodavstvo – Prihodi od igara na sreću – Razlika u oporezivanju dobitaka ostvarenih u inozemstvu i onih koji su ostvareni u nacionalnim kasinima)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Commissione tributaria provinciale di Roma

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Cristiano Blanco (C-344/13), Pier Paolo Fabretti (C-367/13)

Tuženici: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

Izreka

Članke 52. i 56. UFEU-a treba tumačiti u smislu da im je protivno zakonodavstvo države članice prema kojem se dobici ostvareni u kasinima koja se nalaze u drugim državama članicama oporezuju porezom na dohodak, a istog su poreza oslobođeni slični prihodi ostvareni u kasinima koja se nalaze na njezinu državnom području.

____________

1 SL C 260, 7.9.2013.