Language of document :

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 22 oktober 2014 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Commissione tributaria provinciale di Roma - Italië) – Cristiano Blanco (C-344/13), Pier Paolo Fabretti (C-367/13)/Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

(Gevoegde zaken C-344/13 en C-367/13)1

(Prejudiciële verwijzing – Vrij verrichten van diensten – Beperkingen – Belastingwetgeving – Inkomsten uit kansspelen – Verschil in belasting tussen in het buitenland en in binnenlandse instellingen gewonnen prijzen)

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Commissione tributaria provinciale di Roma

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Cristiano Blanco (C-344/13), Pier Paolo Fabretti (C-367/13)

Verwerende partij: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

Dictum

De artikelen 52 VWEU en 56 VWEU moeten aldus worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen een wettelijke regeling van een lidstaat volgens welke prijzen van kansspelen die zijn gewonnen in casino’s in andere lidstaten in de heffing van de inkomstenbelasting worden betrokken en vergelijkbare inkomsten die afkomstig zijn van op het nationale grondgebied gevestigde casino’s van die belasting zijn vrijgesteld.

____________

1 PB C 260 van 7.9.2013.