Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a treia) din 22 octombrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Commissione tributaria provinciale di Roma - Italia) – Cristiano Blanco (C‑344/13), Pier Paolo Fabretti (C‑367/13)/Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

(Cauzele conexate C-344/13 și C-367/13)1

(Trimitere preliminară – Libera prestare a serviciilor – Restricții – Legislație fiscală – Venituri provenite din câștiguri din jocuri de noroc – Diferență de impozitare între câștigurile obținute în străinătate și cele provenite de la săli de jocuri naționale)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Commissione tributaria provinciale di Roma

Părțile din procedura principală

Reclamanți: Cristiano Blanco (C‑344/13), Pier Paolo Fabretti (C-367/13)

Pârâtă: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli

Dispozitivul

Articolele 52 TFUE și 56 TFUE trebuie interpretate în sensul că se opun legislației unui stat membru care supune impozitului pe venit câștigurile din jocuri de noroc realizate în săli de jocuri situate în alte state membre și scutește de impozitul respectiv venituri similare atunci când provin de la săli de jocuri situate pe teritoriul său național.

____________

1     JO C 260, 7.9.2013.