Language of document : ECLI:EU:T:2021:763

VISPĀRĒJĀS TIESAS SPRIEDUMS (devītā palāta paplašinātā sastāvā)

2021. gada 10. novembrī (*)

Konkurence – Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana – Produktu vispārējā meklēšana un specializētā meklēšana internetā – Lēmums, ar kuru konstatēts LESD 102. panta un EEZ līguma 54. panta pārkāpums – Ļaunprātīga izmantošana ar sviras efekta palīdzību – Uz sniegumu balstīta konkurence vai pretkonkurences prakse – Nosacījumi, saskaņā ar kuriem konkurentiem tiek sniegta piekļuve dominējošā uzņēmuma pakalpojumam, kas nevar tikt efektīvi aizvietots – Priekšrocību nodrošināšana sava specializētā meklēšanas pakalpojuma rezultātiem, ko veic dominējošs uzņēmums – Ietekme – Nepieciešamība pierādīt hipotētisku scenāriju – Neesamība – Objektīvi attaisnojumi – Neesamība – Iespēja uzlikt naudas sodu, ņemot vērā noteiktus apstākļus – Pamatnostādnes naudas soda aprēķināšanai – Neierobežota kompetence

Lietā T‑612/17

Google LLC,  iepriekš Google Inc., Mauntinvjū [Mountain View], Kalifornija, (Amerikas Savienotās Valstis),

Alphabet, Inc., Mauntinvjū,

ko pārstāv TGraf, RSnelders, CThomas, KFountoukakosKyriakakos, advokāti, RO’Donoghue, MPickford, QC, un DPiccinin, barrister,

prasītāji,

ko atbalsta

Computer & Communications Industry Association, Vašingtona, Kolumbijas apgabals (Amerikas Savienotās Valstis), ko pārstāv JKillick un AKomninos, advokāti,

persona, kas iestājusies lietā,

pret

Eiropas Komisiju, ko pārstāv TChristoforou, NKhan, ADawes, HLeupold un CUrraca Caviedes, pārstāvji,

atbildētāja,

ko atbalsta

Vācijas Federatīvā Republika, ko pārstāv JMöller, SHeimerl un SCostanzo, pārstāvji,

un

EBTA Uzraudzības iestāde, ko pārstāv CZatschler un CSimpson, pārstāvji,

un

Eiropas Patērētāju organizācija (BEUC), Brisele (Beļģija), ko pārstāv AFratini, advokāte,

un

Infederation Ltd, Kroutorna [Crowthorne] (Apvienotā Karaliste), ko pārstāv A. Morfey, SGartagani, LHannah, AD’heygere, K. Gwilliam, solicitors, un TVinje, advokāts,

un

Kelkoo, Parīze (Francija), ko pārstāv JKoponen un BMeyring, advokāti,

un

Verband Deutscher Zeitschriftenverleger eV, Berlīne (Vācija), ko pārstāv THöppner, profesors, PWesterhoff un JWeber, advokāti,

un

Visual Meta GmbH, Berlīne, ko pārstāv THöppner, profesors, un PWesterhoff, advokāts,

un

BDZV – Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger eV, iepriekš Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger eV, Berlīne, ko pārstāv THöppner, profesors, un PWesterhoff, advokāts,

kā arī

Twenga, Parīze, ko pārstāv LGodfroid, SHautbourg un SPelsy, advokāti,

personas, kas iestājušās lietā,

par prasību, kura ir pamatota ar LESD 263. pantu un ar kuru tiek lūgts galvenokārt atcelt Komisijas Lēmumu C(2017) 4444 final (2017. gada 27. jūnijs) par procedūru saskaņā ar LESD 102. pantu un EEZ līguma 54. pantu (Lieta AT.39740 – Google meklēšana (iepirkšanās)) un pakārtoti atcelt vai samazināt prasītājiem uzliktā naudas soda apmēru,

VISPĀRĒJĀ TIESA (devītā palāta paplašinātā sastāvā)

šādā sastāvā: priekšsēdētājs S. Žervazonī [SGervasoni], tiesneši L. Madise [LMadise] (referents), R. da Silva Pasošs [Rda Silva Passos], K. Kovalika‑Baņčika [KKowalikBańczyk] un K. Makiokī [CMac Eochaidh],

sekretāre: E. Artemiu [EArtemiou], administratore,

ņemot vērā rakstveida procesu un 2020. gada 12., 13. un 14. februāra tiesas sēdi,

pasludina šo spriedumu.

Spriedums

I.      Tiesvedības priekšvēsture

A.      Pamatinformācija

1        Google LLC, iepriekš Google Inc., ir Amerikas uzņēmums, kas specializējies produktos un pakalpojumos, kuri saistīti ar interneta izmantošanu. Tas galvenokārt pazīstams ar savu meklētājprogrammu, kas interneta lietotājiem (kuri turpmāk tekstā atkarībā no konteksta apzīmēti kā “lietotāji” vai “patērētāji”) ar pārlūkprogrammu, kuru tie izmanto, un ar hipersaitēm ļauj atrast un sasniegt to vajadzībām atbilstošās tīmekļvietnes. Kopš 2015. gada 2. oktobra Google LLC ir meitasuzņēmums, kas pilnībā pieder grupas mātesuzņēmumam Alphabet, Inc. (turpmāk tekstā kopā – “Google”).

2        Google meklētājprogramma, kas pieejama adresē www.google.com vai līdzīgās adresēs ar valsts domēnu, ļauj iegūt meklēšanas rezultātus, kuri tiek pasniegti lapās, kas parādās interneta lietotāju ekrānos. Šos rezultātus minētā meklētājprogramma vai nu ir atlasījusi pēc vispārējiem kritērijiem, un vietnes, uz kurām tie pāradresē, nemaksā Google par to, lai tās parādītos (turpmāk tekstā – “vispārējās meklēšanas rezultāti” vai “meklēšanas rezultāti”), vai arī ir atlasījusi saskaņā ar specializētu pieeju pēc veiktās meklēšanas konkrētā veida (turpmāk tekstā – “specializētās meklēšanas rezultāti”). Specializētās meklēšanas rezultāti attiecīgā gadījumā bez īpašas interneta lietotāja rīcības var parādīties vienā lapā kopā ar vispārējās meklēšanas rezultātiem (turpmāk tekstā – “vispārējā(‑ās) rezultātu lapa(‑as)”) vai arī parādīties vieni paši pēc tam, kad interneta lietotājs ir veicis pieprasījumu Google meklētājprogrammas specializētajā lapā vai ir aktivizētas šo vispārējo rezultātu lapu noteiktās zonās izvietotās saites. Google ir attīstījis dažādus specializētās meklēšanas pakalpojumus, piemēram, attiecībā uz ziņām, vietēja rakstura uzziņām un komercpiedāvājumiem, avioceļojumiem vai preču iegādi. Šajā lietā tiek skatīta šī pēdējā minētā kategorija.

3        Specializētās meklēšanas pakalpojumi produktu iegādei (turpmāk tekstā – “pirkumu salīdzināšanas pakalpojumi” vai “salīdzinošās iepirkšanās pakalpojums”) paši produktus nepārdod, bet salīdzina un atlasa piedāvājumus no pārdevējiem tiešsaistē, kuri piedāvā meklēto produktu. Šie pārdevēji var būt tiešie pārdevēji vai arī tirdzniecības platformas, kurās apkopoti daudzu pārdevēju piedāvājumi un kurās meklēto produktu var pasūtīt nekavējoties (no zināmākajiem ir eBay, Amazon, PriceMinister vai Fnac).

4        Tāpat kā vispārējās meklēšanas rezultāti, arī specializētās meklēšanas rezultāti var būt rezultāti, kurus dažreiz dēvē par “dabiskiem”, kas ir neatkarīgi no maksājumiem no tīmekļvietnēm, uz kurām tie pāradresē, pat ja tās ir tirdzniecības vietnes. Šo dabisko rezultātu pasniegšanas secība rezultātu lapās arī ir neatkarīga no maksājumiem.

5        Google rezultātu lapās, tāpat kā citu meklētājprogrammu rezultātu lapās, parādās arī rezultāti, kas, tieši pretēji, ir saistīti ar maksājumiem no tīmekļvietnēm, uz kurām tie pāradresē. Šie rezultāti, ko parasti sauc par “sludinājumiem” (angļu valodā saīsinājumā ads), arī ir saistīti ar interneta lietotāja veikto meklēšanu, un no vispārējās meklēšanas vai specializētās meklēšanas dabiskajiem rezultātiem tie atšķiras, piemēram, ar vārdiem “sludinājums” vai “apmaksāts”. Tie parādās vai nu īpašās rezultātu lapu zonās, vai arī starp citiem rezultātiem. Tie var būt kā specializētās meklēšanas rezultāti, un faktiski noteiktu Google specializētās meklēšanas pakalpojumu pamatā ir iekļaušanas par maksu modelis. To parādīšana ir saistīta ar maksāšanas saistībām, kuras reklāmdevēji uzņemas izsolēs. Attiecīgā gadījumā tiek piemēroti papildu atlases kritēriji. Reklāmdevēji maksā Google tad, kad interneta lietotājs ar klikšķi aktivizē to sludinājumā ietverto hipersaiti, kas pāradresē uz to tīmekļvietni.

6        Google vispārējās rezultātu lapās var būt vai ir bijuši ietverti visu veidu rezultāti, kas minēti šī sprieduma 2.–5. punktā. Kā izklāstīts arī šī sprieduma 2. punktā, specializētās meklēšanas rezultāti, kas vai nu ir dabiskie, vai sludinājumu formā, specializētā rezultātu lapā var arī parādīties vieni paši pēc tam, kad interneta lietotājs ir veicis pieprasījumu kādā no Google meklētājprogrammas specializētajām meklēšanas lapām, vai arī pēc tam, kad ir aktivizētas saites, kas parādās noteiktās Google vispārējo rezultātu lapu zonās.

7        Citas meklētājprogrammas bez Google, piemēram, Alta Vista, Yahoo, Bing vai Qwant, piedāvā vai arī ir piedāvājušas vispārējās meklēšanas pakalpojumus un specializētās meklēšanas pakalpojumus. Turklāt pastāv arī specifiskas pirkumu salīdzināšanas meklētājprogrammas, piemēram, Bestlist, Nextag, IdealPrice, Twenga, Kelkoo vai Prix.net.

8        Atbilstoši Google sniegtajiem paskaidrojumiem, kuri nav apstrīdēti, pirkumu salīdzināšanas pakalpojumu Google sāka sniegt interneta lietotājiem 2002. gadā, pēc vai vienlaikus ar citām meklētājprogrammām, piemēram, Alta Vista, Yahoo, AskJeeves vai America On Line (AOL). Šīs iniciatīvas esot bijusi atbilde uz konstatēto, ka līdz tam meklētājprogrammu izmantotās procedūras nesniedza atbilstošākos rezultātus, lai atbildētu uz īpašu meklēšanu, piemēram, par ziņām vai produktiem nolūkā tos iegādāties, tādējādi produktu salīdzināšanas rezultātus (turpmāk tekstā – “produktu rezultāti”) Google Amerikas Savienotajās Valstīs sniedza kopš 2002. gada beigām un tad, aptuveni divus gadus vēlāk, – pakāpeniski noteiktās Eiropas valstīs. Šie nebija rezultāti no parastajiem vispārējās meklēšanas algoritmiem, kurus piemēro tīmekļvietnēs attēlotajai informācijai, ko vispirms iegūst tīmekļvietņu rāpuļprogrammas darbības rezultātā (crawling), kas ir Google veikta interneta satura izpēte indeksēšanas nolūkā, pēc tam atlasa, lai iekļautu Google “interneta indeksā”, un visbeidzot sašķiro atkarībā no tā, cik tie ir atbilstoši, lai parādītos atbildē uz interneta lietotāja pieprasījumu, bet gan specifisku algoritmu – kurus piemēro pašu pārdevēju papildinātas datubāzes informācijai – rezultāti, ko sauc par “preču indeksu”. Šie rezultāti sākotnēji tika sniegti, izmantojot specializēto meklēšanas lapu Froogle, kas ir nodalīta no meklētājprogrammas vispārējās meklēšanas lapas, un pēc tam, kopš 2003. gada Amerikas Savienotajās Valstīs un kopš 2005. gada noteiktās valstīs Eiropā, izmantojot arī meklētājprogrammas vispārējās meklēšanas lapu. Šajā pēdējā minētajā gadījumā produktu rezultāti tika grupēti vispārējās rezultātu lapās tā sauktajā Product OneBox (turpmāk tekstā – “Product OneBox”) zem vai paralēli reklāmām, kas atradās lapas augšmalā vai sānos, un virs vispārējās meklēšanas rezultātiem, kā tas parādīts šajā Google iesniegtajā attēlā ar leģendu:

Image not found

9        Proti, ja interneta lietotājs izmantoja vispārējo meklēšanas lapu, lai ievadītu savu pieprasījumu par produktu, tad meklētājprogrammas sniegtajās atbildēs bija ietvertas gan atbildes no specializētās meklēšanas, gan no vispārējās meklēšanas. Kad interneta lietotājs uzklikšķināja uz Product OneBox rezultāta saites, viņš tika tieši pāradresēts uz piemēroto meklētā produkta pārdevēja tīmekļvietni, ļaujot to iegādāties. Turklāt īpaša saite, kas atradās Product OneBox, ļāva [lietotājus] pāradresēt uz Froogle rezultātu lapu, kurā bija attēlota paplašināta specializēto produktu rezultātu izvēle. Google izklāsta, ka savukārt Froogle rezultāti nekad nebija ietverti vispārējās meklēšanas rezultātos, lai gan citu specializētās produktu salīdzināšanas meklētājprogrammu rezultāti tajos varēja būt.

10      Google min, ka kopš 2007. gada tas ir mainījis veidu, kā tiek izveidoti produktu rezultāti.

11      Šo izmaiņu dēļ Google savās specializētajās meklēšanas un produktu salīdzināšanas lapās aizstāja nosaukumu Froogle ar nosaukumu Product Search.

12      Attiecībā uz produktu rezultātiem, kas no vispārējās meklēšanas lapas tiek parādīti vispārējās rezultātu lapās, pirmkārt, Google ir papildinājis Product OneBox saturu, tam pievienojot fotoattēlus. Google šajā ziņā ir iesniedzis šo attēlu ar pirmo fotoattēlu pievienošanas veidu:

Image not found

13      Google arī dažādoja to, kādi var būt iespējamie iznākumi, noklikšķinot uz parādītās rezultāta saites: atkarībā no apstākļiem interneta lietotāju, tāpat kā iepriekš, varēja pāradresēt tieši uz piemēroto meklētā produkta pārdevēja tīmekļvietni, ļaujot produktu iegādāties, vai arī viņu pāradresēja uz Product Search specializēto rezultātu lapu, lai atklātu vairāk šī paša produkta piedāvājumu. Product OneBox dažādās valstīs tika pakāpeniski pārdēvēts par Product Universal (turpmāk tekstā – “Product Universal”) (piemēram, 2008. gadā Apvienotajā Karalistē un Vācijā), vienlaikus to padarot pievilcīgāku. Google ir iesniedzis šo attēlu ar leģendu ar diviem Product Universal veidiem:

Image not found

14      Otrkārt, Google radīja mehānismu Universal Search, kas, identificējot meklēšanu pirkuma veikšanai, vispārējā rezultātu lapā ar Product OneBox, pēc tam – Product Universal, saistītos produktus ļāva hierarhiski klasificēt attiecībā pret vispārējās meklēšanas rezultātiem.

15      Attiecībā uz tiem produktu rezultātiem, kuri saistīti ar maksājumiem un kuri parādās Google rezultātu lapās, kopš 2010. gada septembra Google ieviesa Eiropā formātu, kas ir papildināts salīdzinājumā ar sludinājumiem, kuri parādījās līdz tam un kurus veido tikai teksts (angļu valodā text ads; turpmāk tekstā – “teksta sludinājumi”). Ja reklāmdevējs vēlējās, tad, noklikšķinot uz teksta, interneta lietotājs varēja palielinātā formātā salīdzinājumā ar sākotnējo teksta sludinājumu redzēt meklēto produktu fotoattēlus, kā arī reklāmdevēja piedāvātās cenas. Google ir iesniedzis attēlu ar leģendu ar tādējādi izstrādātu teksta sludinājumu: