Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 28. märtsi 2012. aasta otsus – Marsili versus komisjon

(kohtuasi F-19/10)1

(Avalik teenistus – Avalik konkurss – Reservnimekirja kandmata jätmine – Suulise katse hindamine – Konkursikomisjoni koosseis)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Letizia Marsili (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid K. Van Maldegem, C. Mereu ja M. Velardo)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: B. Eggers ja J. Baquero Cruz)

Ese

Nõue tühistada komisjoni otsus jätta hageja kandmata konkursi EPSO/AST/51/08 reservnimekirja ning samuti nõue hüvitada kahju koos intressidega.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista kõik kohtukulud välja L. Marsililt.

____________

1     ELT C 161, 19.6.2010, lk 57.