Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 16 martie 2011 – Marcuccio/Comisia

(Cauza F-21/10)1

(Funcție publică – Funcționari – Acțiune în despăgubire – Nelegalitate – Trimitere a unei scrisori referitoare la cheltuielile de judecată aferente unei cauze avocatului care l a reprezentat pe reclamant în această cauză – Acțiune vădit nefondată – Articolul 94 din Regulamentul de procedură)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și C. Berardis-Kayser, agenți, A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei de respingere a cererii reclamantului prin care se urmărește repararea prejudiciului suferit din cauză că pârâta ar fi trimis o scrisoare referitoare la reclamant unui avocat care nu îl mai reprezenta.

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca fiind vădit nefondată.

Reclamantul suportă totalitatea cheltuielilor de judecată.

Obligă reclamantul la plata către Tribunal a sumei de 2 000 de euro.

____________

1 JO C 161, 19.6.2010, p. 57.