Language of document :

Rikors ippreżentat fit-18 ta' Marzu 2010 - Capidis vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-18/10)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: M. Georges Capidis (Zellik, il-Belġju) et (rappreżentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis u É. Marchal, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropej

Suġġett u deskrizzjoni tal-kawża

L-annullament tad-deċiżjoni li timponi fuq ir-rikorrenti l-miżura dixxiplinarja tat-tnaqqis bi grad.

Talbiet tar-rikorrenti

Tannulla d-deċiżjoni li timponi fuq ir-rikorrenti l-miżura dixxiplinarja tat-tnaqqis bi grad prevista fl-Artikolu 9(1)(f) tal-Anness IX tar-Regolamenti tal-Persunal;

tikkundanna lill-Kummissjoni Ewropea għall-ispejjeż.

____________