Language of document :

Talan väckt den 18 mars 2010 - Georges Capidis mot kommissionen

(Mål F-18/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Georges Capidis (Zellik, Belgien), m.fl. (ombud: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal, advokater)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att mot sökanden vidta disciplinåtgärden placering i en lägre lönegrad.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet att mot sökanden vidta disciplinåtgärden placering i en lägre lönegrad som föreskrivs i artikel 9.1 f i bilaga IX till tjänsteföreskrifterna,

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________