Language of document : ECLI:EU:F:2010:128

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
(Camera întâi)

26 octombrie 2010


Cauza F‑3/10


AB

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică — Agenți contractuali — Neprelungirea unui contract pe perioadă determinată — Reclamație tardivă — Inadmisibilitate vădită”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a din acesta, prin care reclamantul solicită cu titlu principal anularea deciziei Comisiei prin care s‑a refuzat prelungirea contractului său de agent contractual

Decizia:      Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă. Obligă reclamantul la plata cheltuielilor de judecată.


Sumarul hotărârii

1.      Funcționari — Acțiune — Acțiune îndreptată împotriva deciziei de respingere a reclamației — Admisibilitate

(Statutul funcționarilor, art. 90 și 91; Regimul aplicabil celorlalți agenți, art. 117)

2.      Funcționari — Acțiune — Condiții de admisibilitate — Desfășurarea legală a procedurii administrative prealabile

(Statutul funcționarilor, art. 90 și 91; Regimul aplicabil celorlalți agenți, art. 117)


1.      O cerere de anulare a unei decizii de respingere a unei reclamații are ca efect sesizarea instanței Uniunii Europene cu privire la actul care lezează împotriva căruia a fost introdusă reclamația menționată.

(a se vedea punctul 23)

Trimitere la:

Curte: 17 ianuarie 1989, Vainker/Parlamentul European, 293/87, Rec., p. 23, punctul 8

Tribunalul de Primă Instanță: 23 martie 2004, Theodorakis/Consiliul, T‑310/02, RecFP, p. I‑A‑95 și II‑427, punctul 19; 9 iunie 2005, Castets/Comisia, T‑80/04, RecFP, p. I‑A‑161 și II‑729, punctul 15


2.      Articolele 90 și 91 din statut, aplicabile prin analogie agenților contractuali în temeiul articolului 117 din Regimul aplicabil celorlalți agenți, condiționează admisibilitatea acțiunii în justiție, introdusă de un funcționar împotriva instituției de care aparține, de obligația de principiu a desfășurării corespunzătoare a procedurii administrative prealabile prevăzute de aceste articole.

(a se vedea punctul 24)

Trimitere la:

Curte: 4 iunie 1987, P./CES, 16/86, Rec., p. 2409, punctul 6

Tribunalul de Primă Instanță: 11 mai 1992, Whitehead/Comisia, T‑34/91, Rec., p. II‑1723, punctul 18