Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 26. října 2010 - AB v. Komise

(Věc F-3/10)1

"Veřejná služba - Smluvní zaměstnanci - Neobnovení pracovní smlouvy na dobu určitou - Opožděná stížnost - Zjevná nepřípustnost"

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: AB (Brusel, Belgie) (zástupce: S. A. Pappas, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a D. Martin, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí o neobnovení smlouvy smluvního zaměstnance uzavřené se žalobcem.

Výrok usnesení

Žaloba se zamítá jako zjevně nepřípustná

Žalobci se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 100, 17.4.2010, s. 69.