Language of document :

Acțiune introdusă la 19 ianuarie 2010 - Garcia Lledo şi alţii/OAPI

(Cauza F-7/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Inès Garcia Lledo (Alicante, Spania) şi alţii (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, H.-N. Louis, E. Marchal, avocaţi)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI)

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziilor președintelui OAPI din 12 martie 2009 de încetare a raporturilor de muncă ale reclamanţilor în calitate de agenţi temporari pentru motivul că aceștia nu sunt laureaţi ai unui concurs general.

Concluziile reclamantei

anularea deciziilor președintelui OAPI din 12 martie 2009 de încetare a raporturilor de muncă ale reclamanţilor în calitate de agenţi temporari;

obligarea Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) la plata cheltuielilor de judecată.

____________