Language of document :

Tožba, vložena 15. januarja 2010 - AB proti Evropski komisiji

(Zadeva F-3/10)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: AB (Bruselj, Belgija) (zastopnik: S. Pappas, zastopnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti Odločbe delegacije Komisije v Laosu z dne 4. februarja 2009, s katero je bila tožeča stranka obveščena, da njegova pogodba o zaposlitvi kot pogodbenega uslužbenca ne bo podaljšana, in odločbe organa, pooblaščenega za sklepanje pogodb, ki je bila sprejeta na podlagi pritožbe.

Predloga tožeče stranke

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

razglasi sporni odločbi za nični, tako da bo tožeča stranka ponovno zasedla delovno mesto v Generalnem direktoratu za zunanje odnose ali v Evropski službi za zunanje delovanje, ki bo ustanovljena 1. aprila 2010;

toženi stranki naloži plačilo stroškov postopka.

____________