Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 23. november 2010 - Gheysens mod Rådet

(Sag F-8/10) 1

(Personalesag - kontraktansat til varetagelse af hjælpefunktioner - ikke forlængelse af en kontrakt - begrundelsespligt)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Johan Gheysens (Malines, Belgien) (ved advokaterne S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (ved M. Balta og K. Zieleśkiewicz, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Rådets afgørelse om ikke at forlænge sagsøgerens ansættelseskontrakt og dermed om at bringe hans ansættelsesforhold ved Rådet til ophør.

Konklusion

Rådet for Den Europæiske Union frifindes.

Johan Gheysens betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 100 af 17.4.2010, s. 69.