Language of document :

Žalba koju je 7. siječnja 2021. podnijela Republika Estonija protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 28. listopada 2020. u predmetu T-594/18, Pharma Mar/Europska komisija

(predmet C-16/21 P)

Jezik postupka: estonski

Stranke

Žalitelj: Republika Estonija (zastupnik: N. Grünberg)

Druge stranke u postupku: Pharma Mar, SA (zastupnici: M. Merola i V. Salvatore), Europska komisija (zastupnici: L. Haasbeek i A. Sipos)

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda od 28. listopada 2020.,

svakoj od stranaka naloži snošenje vlastitih troškova koji su im nastali u žalbenom postupku.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Republika Estonija navodi:

1.    Opći je sud pogrešno protumačio zahtjev nepristranosti postavljen u članku 63. Uredbe (EZ) br. 726/20041 jer je u pogledu stručnjaka koji sudjeluju u radu scientific advisory group (znanstvena savjetodavna skupina, u daljnjem tekstu: SAG) utvrdio da se samo zbog činjenice da su u radnom odnosu sa sveučilišnom bolnicom ne može isključiti bilo koja zakonita sumnja u vezi s eventualnim predrasudama u pogledu njihove pristranosti.

2.    Kao prvo, Opći je sud pogriješio prilikom ispitivanja načela nepristranosti u smislu članka 63. Uredbe (EZ) br. 726/2004 jer je utvrdio da se sveučilišna bolnica kao cjelina može izjednačiti s proizvođačem lijekova.

3.    Kao drugo, Opći je sud prilikom ispitivanja načela nepristranosti počinio očitu pogrešku u ocjeni konkurentnog lijeka i veze između stručnjaka i proizvodnje „konkurentnog lijeka”.

4.    Kao treće, Opći je sud prilikom ispitivanja načela nepristranosti počinio pogrešku jer nije pravilno ocijenio vezu između dotičnih stručnjaka i ustanove za liječenje staničnom terapijom i njihov utjecaj na odluke SAG-a.

____________

1     Uredba (EZ) br. 726/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o utvrđivanju postupaka odobravanja primjene i postupaka nadzora nad primjenom lijekova koji se rabe u humanoj i veterinarskoj medicini, te uspostavi Europske agencije za lijekove (SL 2004., L 136, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 31., str. 18.)