Language of document :

Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 5. februar 2021 – Germanwings GmbH mod KV (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landgericht Köln – Tyskland)

(Sag C-8/21) 1

Processprog: tysk

Domstolens præsident har besluttet, at sagen skal slettes af registret.

____________

1 EUT C 88 af 15.3.2021.