Language of document :

Tužba podnesena 26. veljače 2021. – Europska komisija/Irska

(predmet C-126/21)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: J. Tomkin, i S. Grünheid, agenti)

Tuženik: Irska

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

utvrdi da je Irska, time što nije donijela zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s Okvirnom odlukom Vijeća 2009/829/PUP od 23. listopada 2009. o primjeni načela uzajamnog priznavanja odluka o mjerama nadzora među državama članicama Europske unije kao alternative privremenom pritvoru1 odnosno, u svakom slučaju, time što o takvim odredbama nije obavijestila Komisiju, povrijedila svoje obveze na temelju članka 27. te okvirne odluke;

naloži Irskoj snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U skladu s člankom 27. Okvirne odluke 2009/829/PUP, države članice trebale su donijeti potrebne mjere kako bi postupile u skladu s odredbama okvirne odluke do 1. prosinca 2012. i o tim mjerama obavijestiti Komisiju.

Komisija smatra da je Irska povrijedila svoje obveze na temelju članka 27. Okvirne odluke Vijeća 2009/829/PUP time što što nije donijela zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s okvirnom odlukom odnosno, u svakom slučaju, time što o takvim odredbama nije obavijestila Komisiju.

____________

1 SL 2009., L 294, str. 20. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 6., str. 226.)