Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Budai Központi Kerületi Bíróság (Unkari) on esittänyt 2.3.2021 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on KI

(asia C-131/21)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Budai Központi Kerületi Bíróság

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

KI

Ennakkoratkaisukysymys

Onko Euroopan unionin perusoikeuskirjan 50 artiklan – kun sitä tarkastellaan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi vuonna 1950 tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen 7 lisäpöytäkirjan 4 artiklan ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön valossa – vastaiseksi katsottava sellaisen rikosoikeudenkäynnin toimittaminen, jossa on osin kyse sellaisista teoista, joista syytetylle on hallinnollisessa seuraamusmenettelyssä jo määrätty lainvoimaisella päätöksellä sakko, joka on sen maksamatta jättämisen vuoksi muunnettu tuomioistuimen päätöksellä vankeusrangaistukseksi?

____________