Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Budai Központi Kerületi Bíróság (Ungaria) la 2 martie 2021 – Procedură penală privind pe KI

(Cauza C-131/21)

Limba de procedură: maghiara

Instanța de trimitere

Budai Központi Kerületi Bíróság

Partea din procedura principală

KI

Întrebările preliminare

Articolul 50 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – interpretat în lumina articolului 4 din Protocolul adiţional 7 la Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (CEDO) din 1950 şi a jurisprudenţei relevante a Curţii Europene a Drepturilor Omului – se opune exercitării unei acţiuni penale al cărei obiect constă parţial din fapte pentru care acuzatul a fost deja sancţionat cu amenda într-o procedură administrativă, care a fost transformată, ca urmare a neplăţii, printr-o hotărâre judecătorească într-o sancţiune privativă de libertate?

____________