Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. ožujka 2021. uputio Fővárosi Törvényszék (Mađarska) – BE/Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(predmet C-132/21)

Jezik postupka: mađarski

Sud koji je uputio zahtjev

Fővárosi Törvényszék

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: BE

Tuženik: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Intervenijent: Budapesti Elektromos Művek Zrt.

Prethodna pitanja

Treba li članak 77. stavak 1. i članak 79. stavak 1. [Uredbe 2016/679]1 tumačiti na način da je upravni pravni lijek predviđen člankom 77. instrument za ostvarivanje javnih prava, a da je sudski pravni lijek predviđen člankom 79. instrument za ostvarivanje privatnih prava? U slučaju potvrdnog odgovora, treba li na temelju toga zaključiti da je nadzorno tijelo koje odlučuje o upravnim pravnim lijekovima prvenstveno nadležno za utvrđivanje postojanja povrede?

U slučaju da ispitanik, koji smatra da je obradom osobnih podataka koji se odnose na njega povrijeđena Uredba 2016/679, istodobno ostvaruje svoje pravo na podnošenje pritužbe u skladu s člankom 77. stavkom 1. navedene uredbe i svoje pravo na podnošenje sudskog pravnog lijeka u skladu s člankom 79. stavkom 1. te uredbe, treba li smatrati da tumačenje koje je u skladu s člankom 47. Povelje o temeljnim pravima podrazumijeva sljedeće:

(a)    da su nadzorno tijelo i sud obvezni neovisno ispitati postojanje povrede i stoga čak mogu doći do različitih zaključaka; ili

(b)    da prednost treba dati odluci nadzornog tijela jer se odnosi na ocjenu počinjenja neke povrede, uzimajući u obzir ovlasti predviđene člankom 51. stavkom 1. Uredbe 2016/679 i ovlasti priznate člankom 58. stavkom 2. točkama (b) i (d) te uredbe?

Treba li neovisnost nadzornog tijela, zajamčenu člankom 51. stavkom 1. i člankom 52. stavkom 1. Uredbe 2016/679, tumačiti na način da je navedeno tijelo prilikom vođenja i rješavanja postupka pritužbe predviđenog člankom 77. neovisno o izreci konačne presude nadležnog suda na temelju članka 79. tako da čak može donijeti različitu odluku u pogledu iste navodne povrede?

____________

1 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (SL 2016, L 119, str. 1.).