Language of document :

Tožba, vložena 8. aprila 2008 - Tsarnavas proti Komisiji

(Zadeva F-44/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Vassilios Tsarnavas (Glyfada, Grčija) (zastopnik: N. Lhoëst, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe OPI o zavrnitvi zahteve tožeče stranke za odškodnino v višini 6800 eurov za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, nastalo zaradi nepravilnosti ali napak služb, ki jih je Komisija napravila v okviru napredovalnih obdobij 1998 in 1999, in naložitev Komisiji plačilo tega zneska.

Predlogi tožeče stranke

razglasi naj se ničnost odločbe OPI z dne 14. avgusta 2007, s katero je bila zavrnjena zahteva tožeče stranke za odškodnino v višini 6800 eurov za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, nastalo zaradi ponavljajočih se nepravilnosti ali napak služb, ki jih je Komisija napravila v okviru napredovalnih obdobij 1998 in 1999;

kolikor je to potrebno, naj se razglasi ničnost odločbe Komisije o zavrnitvi pritožbe, ki jo je tožeča stranka vložila 14. novembra 2007;

toženi stranki naj se naloži plačilo odškodnine v višini 6800 eurov za premoženjsko in nepremoženjsko škodo nastalo zaradi ponavljajočih se nepravilnosti ali napak služb, ki jih je Komisija napravila v okviru napredovalnih obdobij 1998 in 1999, na podlagi sodbe z dne 19. marca 2003 (T--188/01 in T--189/01) ;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________