Language of document :

Kanne 27.4.2008 - Ortega Serrano v. komissio

(Asia F-48/08)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Antonio Ortega Serrano (Cádiz, Espanja) (edustaja: asianajaja A. Ortega Serrano)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kilpailun EPSO/AD/26/05 valintalautakunnan sen päätöksen kumoaminen, jolla kantajan nimi jätettiin merkitsemättä kilpailun läpäisseistä henkilöistä laadittuun luetteloon.

Vaatimukset

Päätökset, joilla kantajaa ei hyväksytty kilpailun EPSO/AD/26/05 varallaololuetteloon ja joilla häneltä evättiin mahdollisuus suorittaa suullinen koe uudestaan, on kumottava

Euroopan komissio on velvoitettava vahvistamaan uusi ajankohta suullisen kokeen suorittamista varten

Euroopan komission on perusteltava päätöksensä EPSO/900 R

Kantajalle on myönnettävä oikeus saada tutustua suullisen kokeen asiakirjoihin

Kantajalle on myönnettävä oikeus saada tutustua kaikkiin häntä koskeviin asiakirjoihin

On todettava, että kantaja, joka toimii asianajajana espanjalaisissa tuomioistuimissa, voi itse edustaa itseään

On tutkittava kaikkia niitä hakijoita koskevat asiakirjat, jotka hyväksyttiin kilpailun varallaololuetteloon, sen tarkastamiseksi, että heillä kaikilla on tutkintotodistus, josta käy ilmi, että heidän koulutuksensa taso vastaa yliopistotasoisia opintoja, joiden kesto on vähintään kolme vuotta, ja että heillä on oikeustieteen alan tutkinto, sekä sen tarkastamiseksi, että he ovat esittäneet tutkintotodistuksen ajoissa ja muotomääräyksiä noudattaen

On hyväksyttävä liitteenä esitetyt asiakirjat, jotka on laadittu ranskan ja englannin kielellä

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________